Co je bounce rate?

Jedná se o procento e-mailových adres ve vašem seznamu adresářů, který nebyl doručen váš e-mail, protože poštovní servery příjemců toto sdělení vrátili zpět. Jedná se tedy o takové „odrazy“, ke kterým dochází, když e-mailové sdělení nelze doručit na e-mailové adresy.


Bounce rate můžeme rozdělit na dva typy. Jedním jsou tzv. tvrdé odrazy (Hard bounce rate), kdy důvodem nedoružení e-mailového sdělení je neexistence e-mailové adresy. Druhým typem je pak tzv. měkký odraz (Soft bounce rate). U Soft bounce rate spočívá nedoručení e-mailu v tom, že dojde k odmítnutí doručované pošty např. z důvodu přeplněné kapacity e-mailové schránky.