Jak vytvořit skupinu kontaktů

V Reagu můžete se svými kontakty pracovat nejenom na úrovni segmentů, ale také i skupin. 

Skupiny si v tomto případě představte jako statický seznam kontaktů, který se v čase nemění. Oproti tomu segmenty patří mezi dynamický seznam kontaktů a v mohou se neustále rozšiřovat dle vámi nastavených kritérií v rámci filtru. 

Skupiny jsou vhodně pro ty případy, kdy potřebujete rozesílat newsletterové nebo SMS sdělení na stále stejné kontakty. 

Jak vytvořit skupinu?

Ve vertikálním menu klikněte na kategorii Kontakty a poté na Skupiny

Poté kliknete na Vytvořit novou skupinu

Skupinu si pojmenujte a klikněte na Uložit

Následně se vám v seznamu zobrazí nově vytvořená skupina. S touto skupinou můžete dále pracovat, a to dle dostupných funkcí, které se nacházejí v pravé části v místě tlačítka. Kontakty ve skupině si můžete zobrazit, můžete do skupiny kontakty importovat nebo je z ní exportovat, je možné skupinu i smazat. 

V případě, že budete skupinu mazat, nemusíte se bát, že se vaše kontakty z Reaga taktéž vymažou. Kontakty v Reagu zůstanou, nebudou však již umístěny v této skupině.

Jak do skupiny vložit kontakty? 

Vraťte se zpět do kategorie Kontakty -> Přehled

V seznamu kontaktů vyberete kontakty, které chcete do skupiny vložit. 

A poté vyberete akci Přidat do skupiny a poté vyberete vámi založenou skupinu, do které se kontakty přiřadí. 

Na takto vytvořenou skupinu můžete poté v kampaních odesílat připravené newslettery nebo SMS zprávy. Vytvořené skupiny najdete v druhém kroků vytváření kampaně v záložce Skupiny kontaktů.