Antispamová politika

Reago CRM v rámci své antispamové politiky nastavuje níže uvedená pravidla.

Tímto apelujeme na všechny naše klienty, aby se s naší politikou seznámili. Při používání aplikace Reago CRM s nimi souhlasí a berou na vědomí, že při porušení níže uvedených podmínek může dojít k přerušení poskytování služby Reago CRM bez nároků na jakoukoliv náhradu.

Jaká data bereme při hodnocení jako stěžejní?

Bounce rate

V rámci bounce rate je nastavena 2% hranice tolerance. Při překročení této hranice může být spolupráce ukončena.

Hard bounce rate

Hranice u hard bounce rate je nastavena na 1 %. Při překročení tohoto limitu může být spolupráce ukončena.

Míra odhlášení

Jestliže míra odhlášení z kampaně přesáhne 2 %, může být spolupráce ukončena.

Míra označení SPAMu

Prostřednictvím funkce feedback loop jsme schopni zjistit, kolik uživatelů označuje vaši kampaň jako SPAM. Pokud dojde k překročení 1% hranice označení SPAMu, může být spolupráce ukončena.

Obsah kampaně

Obsah kampaně nesmí využívat motivů strachu, předsudků a pověr, násilných aktů či podněcovat k nim, nesmí urážet národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů. V případě tvorby a šíření tohoto obsahu prostřednictvím kampaní, bude spolupráce ukončena.

Doporučení pro naše zákazníky

Vlastní databáze kontaktů

V rámci platné legislativy České republiky je umožněno odesílat obchodní sdělení pouze na e-mailové adresy či vlastní databázi zákazníků, kteří udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zákazník Reago CRM v průběhu importu kontaktů do databáze potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který od těchto kontaktů získal.

Náš systém nepodporuje rozesílání kampaní na zakoupenou databázi kontaktů.

Správné zacházení s databází

Naše zákazníky směrujeme k tomu, aby efektivně nakládali s e-mailovou databází tak, aby nedocházelo k označování SPAMu a tím bylo zamezeno blokaci účtu.

Označení odesílatele

Kampaně odesílané z Reago CRM musí obsahovat odesílatele. Na základě tohoto označení příjemce rozezná, kdo mu sdělení odeslal.
Doporučujeme používat takové označení, které si uživatel spojí s tím, komu dával souhlas se zpracováním osobních údajů.

Používání patičky pro odhlášení

Aby se odběratelé mohli jednoduše z e-mailu odhlásit, je ze zákona povinné vkládat do patičky e-mailu blok pro odhlášení. Náš systém tuto povinnost splňuje, a tak každá šablona obsahuje prvek vedoucí k odhlášení z e-mailu.

Všechna výše uvedená doporučení a pravidla slouží k bezproblémové doručitelnosti e-mailů našich klientů. Tímto apelujeme na všechny naše zákazníky, aby je dodržovali. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se antispamové politiky se neváhejte obrátit na naši podporu: info@reagocrm.com