Jak pracovat s nástěnkou v Reagu

 

Dahsboard slouží k rychlé orientaci v rámci aktuálních dat jednotlivých workspace. 

Dashlety je možné upravovat a nastavovat pomocí ikonky v pravém horním rohu každého dashletu. 

Dashlet Help

V dashletu Help zobrazíte 8 hlavních článků, které se vztahují k základním krokům nastavení a správě dat v Reago CRM. Poslední odkaz "Reago help" vás přesměruje do samostatné nápovědy pro Reago CRM.

Dashlet Plan limits

V druhém dashletu Plan limits můžete vidět aktuální stav čerpání dat u vašeho aktuálního tarifu. 

Dashlet 5 incoming emails

V dashletu Last 5 incoming e-mail uvidíte 5 posledních e-mailů, které vám byly doručeny do workspace. Proklikem e-mailu se dostanete do detailu zprávy. 

Dashlet Summary for this month

Dashlet Summary for this month obsahuje 6 polí, v rámci kterých uvidíte celkový počet nových kontaktů (new contacts), nových příležitostí (new opportunities), odeslaných e-mailů (new e-mails), nových obchodů (new deals), ticketů (new tickets) a odeslaných SMS zpráv. 

U tohoto dashletu si můžete nastavit období zobrazení dat. Kliknete na ikonu v pravém horním rohu dashletu a zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém si zvolíte časové období. 

Dashlet created contacts for last 30 days

V posledním dashletu vidíte graf, ve kterém jsou znázorněna data vztahující se k novým kontaktům uloženým do Reaga. Zde si můžete volit časové období, za které chcete data zobrazit. Kliknete na ikonu v pravém horním rohu tohoto dashletu a zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém si období nastavíte.