Jak pracovat s nástěnkou v Reagu

Dahsboard slouží k rychlé orientaci v rámci aktuálních dat jednotlivých workspace. 

Dashlety je možné upravovat a nastavovat pomocí ikonky v pravém horním rohu každého dashletu. 

Nápověda

V dashletu Nápověda zobrazíte 10 hlavních článků, které se vztahují k základním krokům nastavení a správě dat v Reago. Poslední odkaz "Reago help" vás přesměruje do samostatné nápovědy pro Reago.

Aktuální přehled

V druhém dashletu Aktuální přehled můžete vidět aktuální stav čerpání dat u vašeho aktuálního tarifu. 

 

Vytvořené kontakty za posledních 30 dní

V posledním dashletu vidíte graf, ve kterém jsou znázorněna data vztahující se k novým kontaktům uloženým do Reaga. Zde si můžete volit časové období, za které chcete data zobrazit. Kliknete na ikonu v pravém horním rohu tohoto dashletu a zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém si období nastavíte.