Jak pracovat s filtrem u kontaktů

Vytvářejte detailní segmenty kontaktů v Reagu díky propracovanému filtru.

Práce s filtrem

Ve vertikálním menu klikněte na kategorii Kontakty a poté na Přehled. 

Filtr aktivujte kliknutím na ikonu filtru nad seznamem kontaktů.

Zobrazí se vám filtr, ve kterém volíte podmínky na základě kterých získáte výsledný segment.

Kombinace můžete volit na úrovni jednotlivých podmínek (Add condition) a tyto podmínky ještě specifikovat do skupin (Add condition group).

Zároveň zde volíte podmínky Všechny (All) (podmínka je splněna, pokud všechny záznamy splňují nastavené parametry) nebo Některé (Any) (podmínka je považována za splněnou, pokud alespoň jeden záznam splňuje nastavené parametry).

Pozn. Jednotlivé podmínky na základě kterých pracujete s filtrem, mohou být odlišné od ukázkových příkladů, které uvádíme níže. Je to především z toho důvodu, že vaše importovaná databáze kontaktů může obsahovat jiné parametry, než naše ukázková.

Přidat podmínku (add condition)

Na úrovni přidat podmínkuadd condition si volíte samotné podmínky. Kliknutím na „+“ rozbalíte nastavení podmínky.

Jakmile budete mít podmínky nastavené, kliknete na tlačítko "Použít filtr" (Apply filter). Následně dojde k zobrazení kontaktů, které odpovídají podmínkám, které jste nastavily ve filtru.

Pozn. S obsáhlejší databází může filtrování probíhat s delší časovou odezvou v řádech vteřin.

V případě, že chcete nastavit jiné podmínky a současný filtr vám již nevyhovuje, kliknete na tlačítko „Resetovat filtr(Reset filter).

Pro lepší znázornění funkčnosti filtru představíme nastavené podmínky na reálných příkladech.

Příklad
Chceme zobrazit všechny kontakty, které byly přidány do databáze po 1. 1. 2019 a které zároveň nemají Bonus kredit.

Příklad
Chceme zobrazit všechny kontakty, které splňují alespoň jednu podmínky. Buď nemají bonusový kredit, nebo byly přidány po 1. 1. 2019.

Přidat další skupinu podmínek (add condition group)

Na úrovni přidat další skupinu podmínek - add condition group si volíte podmínky, které můžete ještě více specifikovat. Kliknutím na „+“ rozbalíte nastavení podmínky.

Příklad

Chcete vyfiltrovat všechny kontakty, které mají křestní jméno Radek a nemají bonusový kredit. A jejichž e-mailová adresa končí na seznam.cz nebo google.com

Seznam podmínek

Ve filtru naleznete tyto podmínky, na základě kterých můžete filtr nastavovat:

 • Equal: rovná se
 • Not equal: nerovná se
 • Contains: obsahuje
 • Doesn’t contains: neobsahuje
 • Is null: je nulová
 • Begins with: začíná
 • End with: končí
 • Less: menší
 • Less or equal: menší nebo rovna
 • Greater: větší 
 • Greater or equal: větší nebo rovna

Výběr segmentu

Zároveň můžete aktivovat uložené segmenty kliknutím na šipku u tlačítka Filtru.

Deaktivování filtru

Pokud již filtr nebudete chtít využívat. Kliknete na tlačítko Deaktivovat filtr a filtr se deaktivuje.

Znovu aktivováním filtru se dostanete do stavu nastavení podmínek filtru, ve kterém jste tuto funkci deaktivovali.