Jak nastavit možnost odhlášení z SMS zprávy?

Funkce odhlášení z SMS zpráv nebo-li opt-out SMS je funkce, která umožňuje do každé zprávy umístit text pro odhlášení z SMS zprávy, které jsou uživateli zasílány.

Tento text v sobě obsahuje unikátní kód pro odhlášení, který uživatel zašle zpět v SMS zprávě na uvedené telefonní číslo.

Zasláním tohoto unikátního kódu dojde k jeho odhlášení z databáze kontaktů a již mu nebude zasláno žádné SMS sdělení.

Vložení textu pro odhlášení do SMS zprávy

  1. Přihlásíte se do aplikace Reago CRM a kliknete na Campaigns a poté na SMS.

Poté budete přesměrováni do prvního kroku vytváření SMS zprávy.

Zde vyplníte do pole text SMS zprávy, který budete chtít odeslat. Poté vyberete možnost Enter text to logout. Automaticky dojde k přidání prvku pro odhlášení do SMS zprávy. SMS odhlášení s merge fieldy můžete vidět v pravé části náhledu mobilu na dané podstránce. Text pro odhlášení z SMS můžete upravit dle vlastní potřeby. Klikněte na Edit text for logout

Merge fieldy v textu pro odhlášení neupravujte, ani nepřepisujte! V případě, že dojde k jejich přepsání, funkce odhlášení z SMS nebude funkční. Text, který bude doplňovat tyto merge fieldy, je již na volbě samotného uživatele, který bude SMS zprávu odesílat.

Merge fieldy pro SMS zprávu:

{{unsubscribe_code}} {{unsubscribe_phone}

Unsubscribe_code: Unikátní kód sloužící pro rozpoznání uživatele, který zasílá požadavek pro odhlášení.

Unsubscribe_phone: Alokované telefonní číslo, na které uživatel zasílá unikátní kód pro odhlášení.

Takto vytvořenou zprávu s textem pro odhlášení můžete odeslat na databázi svých zákazníků.

 

Jakmile dojde k odhlášení kontaktu z databáze, stav odhlášení bude propsán k danému kontaktu v databázi kontaktů. Na takto odhlášení kontakty již nebude možné odeslat SMS zpráv.