Jak nastavit novou roli uživatele?

U každého uživatele, kterému umožníte přístup do vašeho workspace v Reagu můžete nastavit role oprávnění. 

Vybírat můžete z již přednastavených rolí, které najdete v Nastavení workspace v kategorii Role uživatelů. 

V této kategorii můžete stávající role editovat nebo přidávat nové kliknutím na tlačítko "Nová role". 

Následně se vám zobrazí pop-up okno, ve kterém si roli pojmenujete a vyberete, do jakých kategorií bude mít uživatel s touto rolí přístup. 

Jakmile roli nastavíte, kliknete na tlačítko "Uložit". Tato nová role se vám následně propíše do seznamu všech rolí. 

V kategorii Uživatelé pak u pozvánky nového uživatele vyplníte jeho e-mail a vyberete roli, pod kterou bude moci do vašeho účtu vstupovat.