Jak vytvořit vlastní pole

V Reagu si můžete vytvářet vlastní pole, které vám mohou sloužit jako proměnné pro propisování hodnot do e-mailových nebo SMS šablon. 

Vlastní pole si přidáte v kategorii Kontakty a Vlastní pole. 

V této kategorii kliknete na "Přidat vlastní pole". A zobrazí se vám pop-up okno, ve kterém vyberete typ pole a zároveň si ho zde i pojmenujete. 

Jakmile budete mít vlastní pole připravené, kliknete na tlačítko "Přidat pole" a následně dojde k jeho uložení do seznamu v kategorii Vlastní pole.