Jak vytvořit segment kontaktů

V Reagu můžete efektivně pracovat s databází kontaktů a vytvářet segmenty dle parametrů, které si nastavíte ve filtru.

Segmentace dat 

V kategorii Kontakty klikněte na Přehled

 

Zobrazí se vám seznam kontaktů, z kterých budete vytvářet segment. Klikněte na tlačítko "Filtr".

 

Následně dojde k aktivaci filtru. V rámci filtru můžete vytvářet podmínky na základě dat tak, abyste získali konkrétní segment uživatelů, s kterým dále budete pracovat.

Příklad 1: Vytvoříme segment, který bude obsahovat kontakty s tagem „newsletter“.

Kliknete na první řádek a nastavíte podmínku „Tag“ + „obsahuje“ + název tagu „newsletter“. Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko „Použít filtr“.

Následně dojde k vygenerování všech kontaktů, které jsou označeny tagem „newsletter“. Tyto kontakty uložíte jako segment pomocí tlačítka „Uložit jako segment“.

Zobrazí se nové modální okno, kde vyplníte název daného segmentu a uložíte pomocí tlačítka „Uložit“.

Uložený segment můžete vidět v podkategorii Segmenty, kde si můžete data zkontrolovat.