GoMobil: Díky Reagu máme vše na jednom místě

Reago aplikace nabízí svým zákazníkům možnost zlepšit svoji komunikaci a především propojit více komunikačních kanálů do jedné platformy. A právě toto řešení hledala i společnost GoMobil s.r.o.

Jaký byla výchozí situace ve společnosti GoMobil?

Společnost GoMobil s.r.o. patří mezi ryze českou firmu a nabízí služby virtuálního operátora se stejnojmenným názvem GoMobil. Velkou přidanou hodnotou této služby jsou tarify na míru bez závazků a možnosti kdykoliv od tohoto operátora odejít. Tento přístup oceňuje téměř 50.000 zákazníků.

A právě velikost databáze takovéhoto rozměru žádala i speciální přístup. Ať už se jednalo o komunikaci ze strany operátorů s koncovými zákazníky, tak i z pozice marketingového oddělení, které s takto velkou databází kontaktů komunikovalo napříč různými komunikačními kanály.

V rámci adresné komunikace se zákazníky tak byly nejčastěji využívány newslettery. Ty byly doplněny o promo důležitých akcí prostřednictvím SMS zpráv. K rozesílání newsletterů byl využíván externí nástroj MailChimp, k rozesílání SMS zpráv poté SMS brána GoSMS.

Roztříštěnost komunikace a přílišné náklady na využívání externího nástroje

Stěžejním problémem v rámci marketingové komunikace a následné propagace zajímavých nabídek pro koncové zákazníky bylo to, že externí nástroj pro rozesílání newsletterů byl až příliš nákladný ve využívaném rozsahu. Navíc neuspokojoval narůstající potřeby práce s databází, které marketingový tým pro své aktivity požadoval, ať už se jednalo o automatizované propojení s interním systémem společnosti nebo kombinace více komunikačních kanálů. Databáze zákazníků společnosti GoMobil neustále narůstá a s tímto vzestupným trendem souvisí i narůstající požadavky na komunikaci a správně zvolený nástroj. Vytyčeným cílem bylo tak najít nástroj, který nejenom umožní automatizovaný sběr kontaktů na jedno místo, ale taktéž nástroj, ze kterého bude umožněno rozesílat jak newslettery, tak SMS zprávy. V další nadstavbě pak jejich kombinaci v rámci automatizovaných kampaní.

Reago nabízí vše na jednom místě za rozumný poplatek

Na základě požadavků společnosti GoMobil a následné konzultace s naším týmem bylo rozhodnuto, že spojíme své síly. Prvotní zaškolení ohledně funkčnosti naší aplikace s následnou implementací a propojením s jejich databázovým systémem proběhl bez větších problémů zejména díky důrazu na jednoduché zadání a jasné definici klíčových požadavků. Proto mohli CRM systém začít využívat velice rychle a začít posílat e-mailové a SMS kampaně během několika hodin, a to z jednoho místa, z jedné aplikace!

Dalším z klíčových požadavků bylo i velmi specifické a detailní rozpracování GDPR oprávnění, které bylo nutné v Reagu nastavit. I tento specifický požadavek jsme zpracovali ke spokojenosti našeho zákazníka.

Díky Reagu už nemáme kontakty v jednom systému, e-mailing v druhém a SMS marketing ve třetím. Vše jsme propojili na jednom místě"

- Milan Pleva, marketingový manažer GoMobil -

Kromě možnosti komunikace přes jednu platformu společnost taktéž velmi ocenila snížení nákladů oproti předchozímu nástroji a možnosti variability předplaceného tarifu dle aktuální velikosti databáze. 

>> Vyzkoušet zdarma aplikaci Reago <<

Jakou formou je aplikace Reago využívána?

Jak už bylo zmíněno výše, společnost GoMobil využívá všechny nabízené funkce aplikace Reago doslova na maximum a v pravidelných intervalech komunikuje se svými zákazníky jak prostřednictvím e-mailu, tak SMS zpráv.

Pro správně cílené oslovení konkrétních kontaktů vyžadují i pokročilou možnost segmentace parametrů podle údajů ze svého interního databázového systému. Tyto parametry jsou propisovány do Reaga a na základě nich jsou kontakty následně tříděny a rozdělovány do potřebných segmentů. Nedochází tak v tomto případě k tomu, že je kampaň odeslána na kontakty, pro které toto sdělení není relevantní a nedochází tak ke zbytečnému plýtvání prostředků.

Neméně důležitým faktorem pro tuto formu komunikace je i následné vyhodnocení odeslaných kampaní, a to prostřednictvím přehledných statistik u každé e-mailové i SMS kampaně. Marketingové oddělení tak přesně ví, která kampaň byla úspěšná a která nikoliv a s těmito statistikami tak může dále pracovat.

Dalším benefitem je i možnost detailního pohledu na aktivity konkrétního kontaktu. Je tak během chvilky patrné, zda si daný kontakt newsletter skutečně přečetl a nebo zda-li mu byla SMS zpráva doručena.

Co aplikace Reago vše umožňuje?

Primárním cílem naší aplikace je propojení e-mail marketingu, SMS marketingu a kontaktů v jedné aplikaci. Jsme proto schopni našim zákazníkům poskytnout maximální servis v oblasti:

 • Vytváření vlastních newsletterů v praktickém drag and drop editoru.
 • Adresné rozesílání na vytvořený segment kontaktů.
 • Vyřešené GDPR.
 • Snadná příprava a následné odeslání newsletteru.
 • Jednoduché vytvoření SMS zprávy a její rozeslání na cílový segment.
 • Možnost vložení funkce pro odhlášení do každé SMS.
 • Rychlost odeslání SMS zpráv.
 • Vytvoření webového formuláře na míru.
 • Automatizované ukládání kontaktů do databáze z externích zdrojů.
 • Štítkování kontaktů.
 • Funkce dvojitého potvrzení přihlášení k odběru SMS nebo e-mailové rozesílky.
 • Kontakty lze mimo jiné i importovat či exportovat prostřednictvím intuitivního průvodce.
 • Lze je segmentovat v rámci pokročilé filtrace.
 • Detail každého kontaktu nabízí přehlednou mapu jeho aktivit.

Aplikaci Reago a všechny výhody, které nabízí, můžete vyzkoušet zdarma a bez závazků. Stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář a Reago aplikaci můžete používat během několika minut.

>> Vyzkoušet zdarma aplikaci Reago <<