Jak vytvořit novou šablonu SMS zprávy

Vytvořte si vlastní SMS šablonu, díky které budete moci efektivně informovat databázi svých kontaktů.

Přidání nové SMS šablony

Ve vertikálním menu klikněte na Library a poté na SMS.

Vytvoření složky

SMS zprávy můžete ukládat do složek a šablony tak třídit dle potřeby.

V levém horním rohu klikněte na tlačítko „+ Add new folder

Zobrazí se vám nové modální okno, kde do pole Name uvedete název složky. Potvrdíte tlačítkem „Save“.

Nová složka se zobrazí v seznamu SMS Templates.

Název složky zde můžete zároveň editovat dle potřeby.

Vytvoření nové šablony

V levém horním rohu klikněte na tlačítko „+ Add new template“.

Zobrazí se vám nové modální okno, kde do pole uvedete název šablony. Dle vaší potřeby můžete uvést i Custom ID a popis šablony. Tyto hodnoty nejsou povinné.

Zároveň vyberete, zda má být SMS šablona uložena do připravené záložky nebo se má zobrazovat přímo v seznamu SMS šablon. Tuto možnost vybíráte v poli Add to folder:

Nastavení potvrdíte tlačítkem „Save“.

Následně budete přesměrováni do dalšího kroku, ve kterém vyberte, v jaké jazykové mutaci budou výsledné SMS zprávy. Volíte mezi CZ nebo EN verzí záložek.

Poté kliknete na tlačítko „Create new Content“.

Zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém vytvoříte SMS zprávu.

Name: SMS zprávu si pojmenujte

Message: Do pole napište textové sdělení

Zprávu uložíte tlačítkem „Create“.

Přehled o počtu znaků v SMS zprávě a počtu SMS zpráv získáte pod textovým polem.

Number of characters: počet znaků v SMS zprávě. 1 SMS zpráva obsahuje 160 znaků.

Number of message parts: počet SMS zpráv do kterých je SMS sdělení rozloženo.

Funkce pro psaní SMS zprávy

Ří: z textové zprávy bude odstraněna veškerá diakritiky.

Aa: z textové zprávy budou odstraněny mezery.

Merge fields: do textové zprávy můžete vkládat proměnné. Tyto hodnoty budou aktualizovány a propisovány dle dat u vašich kontaktů, na které bude odesíláno SMS sdělení.

  • First name: odkazuje na pole křestní jméno kontaktu
  • Last name: odkazuje na pole příjmení kontaktu
  • Phone number: odkazuje na pole telefonní číslo kontaktu
  • E-mail: odkazuje na pole e-mail kontaktu
  • Current year: odkazuje na pole aktuální rok

 

Ukázka vložení Merge fields:

Textovou zprávu vytvoříte tlačítkem „Create“.

V následujícím kroku budete přesměrování na podstránku s možností editace SMS zprávy, odeslání testovací SMS zprávy a uložení zprávy.

Uložené SMS zprávy včetně stromu složek si můžete zobrazit v sekci Library a poté kliknutím na SMS.