Jak vytvořit novou šablonu e-mailu

Vytvořte si vlastní šablony e-mailů, prostřednictvím kterých budete komunikovat se svými zákazníky.

Vytvoření e-mailové složky

Ve vertikálním menu klikněte na Library a Email.

V levém horním rohu klikněte na tlačítko „+ Add new folder

Následně se vám zobrazí nové modální okno. Zde vyplníte název složky a uložíte kliknutím na tlačítko "Save".

V seznamu se zobrazí tato nová složka. 

Jednotlivé e-maily ve složce můžete přesouvat nejenom mezi složkami, ale i na úroveň samotné složky pomocí metody drag and drop

Vytvoření e-mailové šablony

V levém horním rohu klikněte na tlačítko „+ Create new template“. Zobrazí se vám nová podstránka. 

Template name: vyplňte název e-mailové šablony.

E-mail subject: vyplňte předmět e-mailu.

V záložce From source template si můžete vybrat šablonu, kterou budete chtít použít. Nebo nahrát vlastní šablonu v záložce Custom code

Pozn. Pokud budete vybranou šablonu zpětně upravovat, budete při jejím výběru přesměrováni do mezikroku, ve kterém si můžete založit nový e-mail pro jednotlivé jazykové mutace.

V levém horním rohu vyberete záložku jazykové mutace dle toho, v jaké mutaci budete e-mail psát. Poté klikněte na tlačítko „Create new Content“.

Tento krok slouží pro vaši lepší orientaci při výběru e-mailové šablony, pokud plánujete komunikaci jak v CZ, tak i v EN verzi.

 

Editace šablony e-mailu u možnosti From source template

Ve vertikálním menu v levé části v záložce Settings můžete upravit předmět a popis e-mailu.

V záložce Modules vybírat a vkládat do těla e-mailu jednotlivé moduly ze seznamu. Drag and drop je můžete přesouvat do těla e-mailu. 

Zároveň lze přesouvat pořadí modulů v šabloně, lze je duplikovat a v případě potřeby i odstranit. 

Po vytvoření e-mailu šablonu uložíte tlačítkem „Save“ v pravém horním rohu.

Šablonu si můžete zároveň i otestovat buď odesláním na váš testovací e-mail, nebo vyexportováním do HTML souboru. Tyto možnosti volíte u tlačítka Save.

Editace šablony e-mailu u možnosti Custom code

Šablonu ve formátu prostého textu si volíte v kroku výběru "Create new", kliknutím na druhou záložku "Custom code". 

V levé části vertikálního menu v záložce Setting můžete upravit předmět e-mailu. V druhé záložce Přílohy, pak vkládat e-mailové přílohy k této jednoduché šabloně.

Po vytvoření e-mailu šablonu uložíte tlačítkem „Save“ v pravém horním rohu.

Šablonu si můžete zároveň i otestovat buď odesláním na váš testovací e-mail, nebo vyexportováním do HTML souboru. Tyto možnosti volíte u tlačítka "Save".

Pozor!

E-maily, se kterým budete chtít pracovat jak v rámci kampaní, tak i samostatně v e-mailové komunikaci, vytváříte na úrovni e-mailových šablon

Nikoliv na úrovni obsahu e-mailu. Zde vytváříte e-maily pouze v jazykových mutacích.