Jak editovat šablonu SMS zprávy

Uloženou SMS zprávu můžete v případě potřeby znovu editovat.

Ve vertikálním menu klikněte na Library a SMS. Uvidíte zde seznam složek a šablon SMS zpráv, které v konkrétním workspace využíváte.

Editace popisku složky nebo šablony

U složky nebo šablony SMS zprávy, jejíž název chcete editovat, kliknete na ikonku "Editovat".

Zobrazí se vám modální okno, ve kterém můžete upravovat popisky. Úpravy potvrdíte tlačítkem "Save".

Editace složky

Editace šablony

Editace SMS šablony

V seznamu SMS šablon kliknete na tlačítko "Contents" u vybrané šablony.

Následně budete přesměrování do dalšího kroku editace SMS šablony.

V dalším kroku editace kliknete na ikonku Tužky a zobrazí se vám editor SMS zprávy, ve kterém můžete provádět úpravy.

Pozn. V tomto kroku editace můžete připravenou šablonu duplikovat při kliknutí na ikonku Duplikace.

Editor SMS zprávy

Aktualizovanou SMS zprávu uložíte tlačítkem „Save“ v pravém horním rohu.