Jak založit novou kampaň

Vytvořte si vlastní kampaň, díky které oslovíte efektivně svoji databázi.

Přidání nové kampaně

Ve vertikálním menu klikněte na Campaigns.

V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „+ New“.

V dalším kroku se vám zobrazí editor pro sestavení kampaně.

Záložka Settings

Záložka Settings je rozdělena do několika částí:

Internal name a Description

Kampaň si pojmenujte a v případě potřeby i popište. Kolonky Internal name a Description slouží k vašim interním potřebám pro lepší orientaci mezi segmenty.

Segments

V části Segments si volíte z vámi uložených segmentů ten, na který budete kampaň posílat. Vybrat můžete libovolné množství segmentů dle vlastní potřeby.

Published

Po úplném nastavení kampaně včetně naplánování času, zaškrtnete možnost Published. Tímto krokem potvrdíte, že bude kampaň po jejím závěrečném uložení spuštěna v nastavený čas. V publikované kampani nelze provádět dodatečné úpravy. Ty je možné provádět znovu po odškrtnutí možnosti Published.

Schedule

V části Schedule nastavíte datum, čas a dobu trvání kampaně.

Zároveň v této části volíte mezi Úplným zastavením kampaně (Stop campaign completely) nebo Zastavení kampaně, pokud do ní budou přidány nové kontakty (Stop adding new contacts to the campaign)


Úplné zastavení kampaně: Kampaň bude zastavena po jejím úplném doběhnutí.

Zastavení kampaň po přidání nového kontaktu: Kampaň bude zastavena, jestliže bude přidán do vybraného segmentu nový kontakt, na který je kampaň spuštěna.

 

Záložka Builder

V této záložce vidíte drag and drop bloky. Na základě jejich přesouvání kurzorem myši do pole editoru vytváříte kampaň. Této části je věnován samostatný článek v nápovědě. Související odkaz na tento článek najdete v závěru tohoto článku.

V pravém horním roku novou kampaň buď uložíte přes tlačítko "Save" nebo zavřete přes tlačítko "Close".

Nově uložená kampaň se vám zobrazí v seznamu Kampaní.