Jak vytvořit kampaň v Builderu

Postavte si vlastní kampaň, díky které oslovíte efektivně svoji databázi kontaktů.

V článku Založení nové kampaně jsme si ukázali, jak Kampaň v CRM Reago založit a nastavit. Nyní se podíváme na to, jak postavit kampaň v samotném Builderu.

Builder Reago CRM

Samotný Builder se velice snadno ovládá a kampaň stavíte pomocí drag and drop metody u jednotlivých oddílů. Nyní se podrobně podíváme na vlastnosti jednotlivých oddílů.

Oddíl Actions

V oddílu Actions vybíráte jednotlivé akce, které jsou součástí kampaně zasílané na databázi kontaktů.

Add consent to contact

Akce na základě které udělujete oprávnění zaslat na segment kontaktů e-mailové nebo SMS sdělení.

Email send

Akce, kdy do samotného Builderu vložíte možnost odeslat e-mail v rámci kampaně.

Add tag to contact

Akce, díky které přiřadíte tag na daný segment kontaktů, podle toho, jako akci učiní.

SMS send

Akce v rámci níž pošlete na segment kontaktů SMS zprávu

Oddíl Conditions

V oddílu Conditions volíte podmínky, které umožňují další rozhodovací krok kampaně.

Opens e-mail

Podmínka, která říká, že další akce bude provedena až po tom, co byla provedena předchozí  - otevření zaslaného e-mailu.

Ovládání oddílů v Builderu

Akce z oddílu Actions

Email send

Akci e-mail send vložíte do kampaně drag and drop přesunutím. Jakmile takto učiníte, zobrazí se vám okno s nastavením tohoto e-mailu.

Name: e-mail si pojmenujte, tento název se vám zobrazí v náhledu kampaně.

Execute this event: vyberte si z možností, kdy chcete, aby byl e-mail odeslán.

 • Immediately: e-mail bude odeslán ihned, jakmile bude kampaň aktivována. V případě, že kampaň tímto e-mailem začínáte. Nebo ihned, jakmile bude splněna předchozí podmínka, která předchází odeslání e-mailu.
 • At a relative time period: e-mail bude odeslán po uplynutí určité doby od aktivování kampaně nebo splnění předchozí podmínky.
  Vybírat můžete z možností: sekund, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků.
 • At a specific date/time: nastavíte přesný čas a datum, kdy má být e-mail odeslán, pokud bude kampaň aktivována nebo pokud dojde ke splnění předchozí podmínky.

Sender: vyberete odesílatele e-mailu.

Email template: vyberete si šablonu e-mailu, kterou budete chtít odeslat.
Pozn. šablony e-mailů vytváříte v sekci Library.

Send to contacts with GDPR action: vyberete oprávnění, na základě kterého můžete uživateli zaslat dané sdělení.

Check duplicity: Zaškrtnete v případě, že se chcete vyhnout duplicitnímu zasílání sdělení na více stejných adres. 

Preview: Kontrolní zobrazení šablony.

Edit email: Šablonu e-mailu lze editovat a dodatečně v kampani upravit.

Jakmile si výše uvedené body nastavíte. Toto nastavení potvrdíte přes tlačítko Submit.

Ukázkový příklad:

E-mail s názvem Test 1 se spustí hodinu po splnění určité podmínky či akce.

Add tag to contact

Do kampaně můžete zařadit i tagování kontaktů. To znamená, že si tzv. označíte tagem kontakty, které provedly určitou akci nebo přišly z určitého zdroje. Na základě tagů pak můžete s kontakty efektivněji pracovat a zasílat personalizované sdělení.

Name: tag si pojmenujte, tento název se vám zobrazí i náhledu kampaně.
Execute this event: vyberte si z možností, kdy chcete, aby byl tag vložen.

 • Immediately: tag označí kontakt ihned, jakmile bude splněna nastavené akce či podmínka.
 • At a relative time period: tag označí kontakt po uplynutí určité doby od splnění nastavené akce či podmínky. Vybírat můžete z možností: sekund, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků.
 • At a specific date/time: nastavíte přesný čas a datum, kdy má být kontakt označen tagem, pokud dojde ke splnění nastavené akce či podmínky.

Tag name: zde uvádíte název tagu, jakým chcete, aby byly kontakty označeny.

Nastavení poté uložíte přes tlačítko Submit.

Ukázkový příklad:

Do kampaně bude přidán tag Test_Reago, který se jmenuje Test tag. Tag bude přidán ihned po splnění nastavené akce či podmínky.

SMS send

Akci SMS send ovládáte a spravujete stejně jako akci E-mail send, která je popsána výše.

Podmínky z oddílu Conditions

Součástí každé kampaně je i zapojení podmínek. V současné verzi CRM systému lze pracovat s podmínkou Opens e-mail.

Opens e-mail

Tuto podmínky vložíte do kampaně za akci odeslat e-mail (E-mail send).

Name: podmínku si pojmenujte, tento název se vám zobrazí v náhledu kampaně.

Execute this event: vyberte si z možností, kdy chcete, aby byla podmínka aktivována.

 • Immediately: podmínka bude aktivována ihned, jakmile bude splněna předchozí akce.
 • At a relative time period: podmínka bude aktivována po uplynutí určité doby od splnění předchozí akce. Vybírat můžete z možností: sekund, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků.
 • At a specific date/time: nastavíte přesný čas a datum, kdy má být podmínka aktivována, pokud dojde ke splnění nastavené akce.

Nastavení poté uložíte přes tlačítko Submit.

 

Zelený prvek: Podmínka byla splněna

Červený prvek: Podmínka nebyla splněna

Ukázkový příklad:

Do kampaně bude přidána podmínka Open e-mail s názvem Open e-mail Test 1. Podmínka bude aktivována ihned, pokud dojde ke splnění nastavené akce. Tedy otevření e-mailu Test 1.

Ukázkový příklad nastavení kampaně:

Bude spuštěna automatizovaná kampaň, jejíž první e-mail s názvem Test 1 se spustí hodinu po tom, co se kontakt automaticky přidá do této kampaně. Jakmile si uživatel otevře e-mail. Následující den mu bude zaslán druhý e-mail s názvem Test 2. Pokud e-mail neotevře, bude mu za dva dny zaslána SMS zpráva Test 1 s upozorněním. Jakmile si uživatel přečte i druhý e-mail s názvem Test 2. Kampaní úspěšně prošel a bude ihned označen tagem campaign_test_ok.