Jak poslat SMS kampaň na vybrané kontakty

Posílejte SMS zprávu hromadně na více kontaktů a zrychlete tak svoji komunikaci.

Vytvoření segmentu

V prvním kroku je důležité vytvořit si segment kontaktů, na který budete chtít SMS zprávu odeslat. Postup vytvoření segmentu naleznete v tomto článku nápovědy.

Vytvoření SMS kampaně

Ve vertikálním menu kliknete na Campaigns.

V pravé části se otevřen nové okno, kde v jeho horní části kliknete na "Ad new campaign".

Po kliknutí na Add new campaign se vám otevře samotný builder kampaně.

Záložka Settings

Záložka Settings je rozdělena do několika částí:

Internal name a Description

Kampaň si pojmenujte a v případě potřeby i popište. Kolonky Internal name a Description slouží k vašim interním potřebám pro lepší orientaci mezi segmenty.

Segments

V části Segments si volíte z vámi uložených segmentů ten, na který budete SMS kampaň posílat. Vybrat můžete libovolné množství segmentů dle vlastní potřeby.

Nápověda pro vytváření segmentů je k dispozici zde.

 

Schedule

V části Schedule nastavíte datum, čas a dobu trvání kampaně.

Zároveň v této části volíte mezi Úplným zastavením kampaně (Stop campaign completely) nebo Zastavení kampaně, pokud do ní budou přidány nové kontakty (Stop adding new contacts to the campaign)


Úplné zastavení kampaně: Kampaň bude zastavena po jejím úplném doběhnutí.

Zastavení kampaň po přidání nového kontaktu: Kampaň bude zastavena, jestliže bude přidán do vybraného segmentu nový kontakt, na který je kampaň spuštěna.

Záložka Builder

Samotný Builder se velice snadno ovládá a kampaň stavíte pomocí drag and drop metody (táhni a pusť). Uchopíte pomocí ukazovacího zařízení (kurzorem myši) virtuální objekt (blok builderu) a přesunete ho „přetažením“ do pole editoru v pravé části obrazovky.

V tomto případě nás bude zajímat blog "SMS send", protože chceme odeslat SMS zprávu.

Nastavení SMS zprávy

Po přesunutí bloku SMS send do prostoru v pravé části, se zobrazí okno s nastavením SMS zprávy.

Name: SMS si pojmenujte, tento název se vám zobrazí v náhledu kampaně.

Execute this event: vyberte si z možností, kdy chcete, aby byl e-mail odeslán.

  • Immediately: SMS zpráva bude odeslána ihned, jakmile bude kampaň spuštěna v její nastavení čas (čas jste si nastavovali v sekci Schedule).
  • At a relative time period: SMS zpráva bude odeslána po uplynutí určité doby od aktivování kampaně.
    Vybírat můžete z možností: sekund, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků.
  • At a specific date/time: nastavíte přesný čas a datum, kdy má být SMS zpráva odeslána.

Account: vyberete účet prostřednictvím kterého budou SMS zprávy odesílány a ze kterého bude čerpán kredit pro odesílání.

SMS template: vyberete si SMS šablonu, kterou budete chtít odeslat.

Nápověda vytváření SMS šablon je k dispozici zde.

Send to contacts with GDPR action: vyberete oprávnění, na základě kterého můžete uživateli zaslat dané sdělení. Odesíláme v tomto případě SMS zprávu, doporučujeme vybrat možnost #720 Poslat SMS.

Check duplicity: Zaškrtnete v případě, že se chcete vyhnout duplicitnímu zasílání sdělení na více stejných telefonních čísel.

Edit SMS: Šablonu SMS lze editovat a dodatečně v kampani upravit.

Jakmile si výše uvedené body nastavíte. Toto nastavení potvrdíte přes tlačítko Submit.

Ukázkový příklad:

SMS s názvem SMS test se spustí okamžitě po aktivování kampaně v nastavení čas v sekci Schedule záložky Settings.

Propojení bloků v kampani a spuštění SMS kampaně

Nyní v pravé části builderu uvidíte dva bloky - Source a SMS test.

Nyní je důležité tyto dva bloky vzájemně propojit. Kliknete a držíte levým tlačítkem myši na šedý půlkruh blogu Source. Kurzor myši se vám zaktivuje na ikonu dlaně ruky a s tím se aktivuje i spojovník v podobě linky. Konec této linky propojíte s šedým půlkruhem bloku SMS test.

Takto je vaše SMS kampaň správně propojená a bude fungovat.

Nyní kliknete na tlačítko "Save" v pravém horním rohu builderu, abyste kampaň uložili a poté kliknete na tlačítko "Run campaign". Tímto se kampaň spustí a dojde k odeslání SMS zprávy ve vámi nastavený čas na vámi vybraný segment.


Takto uložená a spuštěná kampaň se vám zobrazí ve výpise kampaní v kategorii Campaigns.