Jak kampaň archivovat

Pokud kampaň dále nebudete chtít aktivně využívat. Můžete ji archivovat.

Archivování kampaně

V sekci Kampaně vidíte seznam všech kampaní, které v konkrétním workspace využíváte.

U kampaně, kterou hodláte archivovat, kliknete na ikonku Archive.

Jakmile takto učiníte, kampaň se archivuje a zobrazí se pod stavem Archived.

Takto archivovaná kampaň v seznamu nadále zůstává, není však aktivní. Kampaň si můžete zobrazit, nikoliv však upravit či znovu aktivovat.